Bošnjačka kulturna zajednica (BKZ) je u toku 2015. godine otpočela strateško/projektno planiranje koje je direktno usmjereno ka aktivnostima prevazilaženja i suzbijanja ekstremizma i radikalizma u Sandžaku.  Početkom 2016.  godine uz podršku Fondacije za otvoreno društvo (FOD) otpočela je realizaciju projekta „Dijalogom zajednice protiv ekstremizma i radikalizma u Sandžaku“.

Projekat je prevashodno usmjeren na edukaciju mladih u Prijepolju, Priboju i Novoj Varoši. U dijalogu sa mladima smo kroz različite tribune i javna predavanja,  pokušali da objasnimo i osvijetlimo pojave i uzroke ekstremizma i radikalizma u Sandžaku, ističe gospodin Tanidr.

Bošnjačka kulturna zajednica (BKZ) je fenomenu radikalizma i ekstremizma u Sandžaku pristupila na jedan drugačiji način, te kao organizacija potekla iz Islamske zajednice u Srbiji, pokušala da potpuno novim pristupom koji uključuje versku dimenziju i infrastrukturu,  doprinese smanjenju postojećih tendencija radikalnog i ekstremnog u našim lokalnim sredinama.

Konferencija će se održati u dvije sesije Uzroci i posledice ekstermizma i radikalizma u Sandžaku i Politika prevencije ekstermizma i radikalizma u Sandžaku,a uvodno obraćanje na konferenciji održaće organizator I predsjednik BKZ u Prijepolju gospodin Samir Tandir.

Cilj ove konferencije i diskusije koje želimo da pokrenemo odnosiće se na sagledavanje društveno – političkih okolnosti koje su dovele do pojave ekstremizma i radikalizma u Sandžaku, a pre svega, ekonomsko – socijalne situacije u regionu, nezaposlenosti mladih, podele u Islamskoj zajednici.

Konferencija će okupiti narodne poslanike među kojima će biti Muamer Zukorlić, predsjednik Skupštinskog odbora za obrazovanje, nauku, tehonološki razvoj i informatičko društvo kao i  Marija Obradović, predsjednica Skupštinskog odbora za kontrolu službi bezbjednosti, predstavnike nadležnih državnih i lokalnih institucija, ispred  nevladinih organizacija. Na konfenciji će se obratiti Jadranka Jelinčić izvršna direktorka Fondacije za otvoreno društvo,  Svetlana Stanarević i Zoran Dragišić sa Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu, kao i  Dragoljub Zindović predsjednik opštine Prijepolje. Među prisutnima će biti i predstavnici medija kao i prestavnici međunarodnih organizacija i ambasada iz Beograda.