Poštovani, zaista nam je žao što ste prekinuli vašu započetu transakciju.

Nadam se da ćete kasnije biti u mogućnosti da podržite našu humanitarnu akciju.

Vaša pomoć je prijeko potrebna.