BOŠNJAČKA KULTURNA ZAJEDNICA

Cilj Bošnjačke kulturne zajednice Landskrona je rad na očuvanju i afirmaciji vjerskih, nacionalnih i kulturnih vrijednosti kod Bošnjaka Landskrone.
BKZ Landskrona je usko povezana sa svim zemljama odakle potiču bošnjaci, a naročito sa matičnim zemljama kao što su Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija i Kosovo.
Kroz razne, humanitarne, kulturne, vjerske i druge projekte već dugi niz godina BKZ Landskrona zajedno sa našim javnim ustanovama u ovim zemljama zastupa bošnjačke interese.

Bosniakiska Kultur Föreningen i Landskrona

 

§ 1. NAMN
Föreningens namn är Bosniakiska Kultur Föreningen i Landskrona eller förkortat BKZ då den på bosniska heter Bosnjacka Kulturna Zajednica.

 

§ 2. STATUS
BKZ är en ideell förening som är partipolitisk obunden.

 

§ 3. SÄTE
BKZ har sitt säte i Landskrona och de officiella språken är svenska och bosniska.

 

§ 4. MÅL OCH SYFTE
Syftet med föreningen är att verka för att bevara den kulturella särarten hos Bosniaker i Landskrona genom att bevara dess kulturella och religiösa identitet.
Föreningen skall:

  • Främja bosniakers behov av att bevara sin tro, identitet och kulturella egenart
  • Verka för bosniakers harmoniska integrering i samhället
  • Främja utbildning och vidarebildning av den bosniakiska gruppen i samhället
  • Verka för att bli och vara en konstruktiv del av samhället tillsammans med sina medlemmar
  • Vara en resurs till samhället genom att arbeta för att minska eller lösa olika samhällsproblem
  • Vara en plattform där våra medlemmar skall kunna utveckla sina idéer och tankar och realisera dem i form av olika projekt
  • Verksamheten skall bedrivas i överenskommelse med föreningens stadgar och riktlinjer.

 

§ 5. MEDLEMSKAP
Föreningens medlemmar är alla som stödjer föreningens mål och syfte och som betalar medlemsavgiften på 80 kr/mån eller 960 kr/år per familj.